مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

هفتمین جلسه کمیته مدیریت درمان سکته حاد مغزی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۱

در جلسه کمیته مدیریت درمان استروک مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) آمار بیماران سکته حاد مغزی در آبان ماه ۱۴۰۱ بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، هفتمین جلسه کمیته مدیریت درمان سکته حاد مغزی دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ با حضور دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر محمدحسین حریرچیان رئیس بخش استروک، دکتر مژده قبایی مسئول واحد مدیکال بخش جامع استروک، دکتر پیام صراف هیئت‌علمی گروه نورولوژی، احد اکرمی سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی، مهناز واردی دبیر اجرایی کمیته، نیکو رمکی کارشناس مسئول ایمنی بیمار و سایر اعضا در سالن شورای ریاست برگزار شد.

در ابتدا دکتر حسینی به  ارائه  گزارش عملکرد واحد جامع استروک (۷۲۴) در آبان ماه سال جاری پرداخت و گفت: از مجموع ۲۷ بیمار کد سمای زیر ۲۴ ساعت که به این مرکز مراجعه کردند ۲۳ بیمار زیر چهار و نیم ساعت و ۳ مورد کاندید rTPA بودند.

معاون درمان مجتمع  با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش و کنترل خونریزی  در بیماران  سکته مغزی در شرایط خاص گفت: در خونریزی اولین فاکتور که کاهش می یابد فیبرینوژن است و ما در کنترل خونریزی بیمار برای افزایش فیبرینوژن چند راهکار داریم یکی تزریق  FFP و دیگری کرایو است اما در شرایط خاص که تهیه این اقلام زمانبر است بهتر است از کنسانتره فیبرینوژن استفاده شود.

وی در ادامه افزود: باید بر اساس  منابع علمی روز دنیا  پروتکلی برای  کاهش و کنترل خونریزی  بیماران نوشته و ابلاغ شود.

دکتر اورندی تاکید کرد: هرچیزی که باعث شود که کار بیمار تسریع پیدا کند چه از لحاظ  دارو، تجهیزات و خدمت باید هر چه سریعتر  تامین و در دستور کار قرار گیرد.

دکتر حریرچیان  بر بررسی گایدلاین  پروتکل کنترل خونریزی بویژه در شرایط خاص  و همچنین داشتن یک وحدت رویه در این زمینه تاکید کرد .

وی با اشاره به زمانبر بودن فاصله تزریق rTPA  تا ترومبکتومی  گفت: در فاصله تزریق rTPA  تا ترومبکتومی  یک  فاصله زمانی یک ساعته  ممکن است  از دست برود که  اگر ما داروی تنکتپلاز را برای بیمارانی که برای آنها  ترومبکتومی  باید انجام شود در مرکز جامع استروک در دسترس باشد  یک جایگزین بسیار خوبی است  و ما می توانیم یک ساعت زمان را ذخیره کنیم.

دکتر حریرچیان با اشاره به ابلاغ نامه معاون درمان دانشگاه  مبنی بر عدم الزام اخذ رضایت آگاهانه بیمار گفت: در صورتیکه  بیمار آگاه  و هوشیار و یا قیم و ولی قانونی بیمار( فاقد هوشیاری )رضایت به درمان ندهند باید برگه عدم رضایت آگاهانه تکمیل شود در غیر این صورت نیازی به اخذ رضایت آگاهانه بیمار نیست.

همچنین در این جلسه واردی ضمن بررسی مصوبات جلسه گذشته گزارشی از اهم مشکلات واحد استروک را ارائه کرد.