مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

کارگاه آموزشی اخلاق در پرستاری در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد

کارگاه آموزشی اخلاق در پرستاری در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد

به کوشش سوپروایزران آموزش پرستاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) آموزش حضوری اخلاق در پرستاری  در این مرکز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، آموزش حضوری اخلاق در پرستاری به کوشش سوپروایزران آموزشی مجتمع و با مشارکت جمعی از پرستاران بخش های مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱ در کانون قرآن و عترت مجتمع برگزار شد.
در این وبینار مباحثی همچون تعریف اخلاق، اصول اخلاقی، مفاهیم اخلاق در پرستاری و … مطرح شد.
مدرس این کارگاه، دکتر حسین سرو قامت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود.