مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

ششمین جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت‌کار مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۱

در جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت‌کار مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، روند پیشرفت مصوبات جلسات گذشته و همچنین گزارش آلاینده سنجی بخش‌ها بحث و تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، ششمین جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت‌کار مجتمع یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ با حضور دکتر نازنین ایزدی سرپرست کلینیک طب کار، احد اکرمی سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی ، جواد استکی مسئول امور عمومی معاونت درمان ، مهندس سید رضا رسولی  مسئول دفتر فنی و امور ساختمانی و تأسیسات مجتمع ، مهندس اعظم کریمی مسئول واحد بهداشت حرفه‌ای، نیکو قاسم رمکی کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار و سایر اعضا در سالن شورای ریاست مجتمع برگزار شد.
در ابتدا مهندس کریمی  مسئول بهداشت حرفه‌ای مجتمع ضمن بررسی مصوبات جلسه گذشته، گزارشی در خصوص  آلاینده سنجی  (تهویه) اتاق عمل کانسر ، اورژانس ۱ و ۲  ، ICU کانسرو ICU توراکس ارائه  داد.
وی افزود: با توجه به بازدیدهای صورت گرفته  در  تهویه اتاق عمل کانسر و اورژانس ۱ و۲ و انجام یکسری از  اقدامات اصلاحی،  برای رسیدن به یک شرایط ایده ال و استاندارد باید بررسی دقیق‌تر و پیشرفته‌تری انجام شود.
مسئول واحد بهداشت حرفه‌ای مجتمع  توضیحاتی در رابطه با تهویه رادیوتراپی و شتاب‌دهنده‌ها ارائه کرد و گفت:  با توجه به مخاطرات احتمالی در این واحدها  بررسی‌های دقیق‌تری  توسط شرکت‌های ارائه‌کننده تهویه  و اندازه‌گیری آلاینده سنجی صورت گیرد.
اکرمی  بابیان این مطلب که تهویه مناسب و مطلوب در بخش‌ها و واحدها  از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در اولویت کارها قرار گیرد  گفت :  در همین راستا واحد بهداشت حرفه‌ای با همراهی  دفتر فنی مجتمع  باید بازدیدهای میدانی و مستمری از واحدها انجام و آلاینده سنجی واحدها  را موردبررسی قرار دهند و بازخوردهای آن ارائه تا  بر اساس اولویت مداخلات لازم انجام شود.
در ادامه سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی مجتمع خاطرنشان کرد: کمیسیون پزشکی دانشگاه تنها مرجع رسیدگی به درخواست همکاران  مبنی بر تغییر وضعیت شغلی کارکنان به سبب بیماری  لازم است  مدارک پزشکی و درخواست کارکنان  از طریق مدیریت منابع انسانی  مجتمع به  کمیسیون پزشکی ارائه تا بر اساس  تائید کمیسیون پزشکی در  بازه زمانی مشخص  در رابطه با درخواست کارکنان تصمیم‌گیری شود.