مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

کارگاه وبیناری آموزش به بیمار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد  

به همت سوپروایزران آموزش پرستاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) وبینار آموزش به بیمار در این مرکز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، وبینار آموزش به بیمار با مشارکت جمعی از پرستاران بخش های مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ برگزار شد .
در این وبینار مباحثی همچون کار مفاهیم و اصول آموزش به بیمار، اهمیت آموزش به بیمار و نحوه صحیح انجام آن، اصول ارتباط در آموزش به بیمار و سایر موضوعات مرتبط مطرح شد.
مدرس این کارگاه  عباس فراهانی سوپروایزر آموزش سلامت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) بود.