مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

جلسه کمیته تغذیه بالینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۱

در جلسه کمیته تغذیه بالینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) روند پیشرفت مشاوره‌های تغذیه بالینی از سال ۱۴۰۰ تاکنون بررسی و در خصوص راهکارهای ترویج فرهنگ و توسعه خدمات تغذیه بالینی تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) جلسه کمیته تغذیه بالینی مجتمع پنج‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱ با حضور دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر علیرضا استقامتی رئیس بخش غدد، دکتر علی گنجعلیخان مدیر درمان، پرستو آریاملو مدیر امور پرستاری، احد اکرمی سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی، دکتر حسین خلیلی رئیس بخش مراقبت‌های دارویی مجتمع، شیما هادوی مسئول واحد تغذیه معاونت درمان دانشگاه، دکتر مهسا ملک احمدی مسئول تغذیه بالینی مجتمع و دبیر جلسه و سایر اعضا در سالن شورای ریاست برگزار شد.

دکتر اورندی تغذیه بیماران را معضلی کشوری خواند و گفت: این مهم به لحاظ استانداردهای اعتباربخشی، کانون توجه وزارت متبوع و معاونت درمان دانشگاه است و در یکی دو سال گذشته اقدامات مهمی برای شکل‌گیری و توسعه آن در مجتمع انجام‌شده است که باید باقوت ادامه یابد. تفاوت نیاز بیماران هر بخش با توجه به نوع بیماری و درمان آن با بخش دیگر، خود بیانگر اهمیت تغذیه بالینی است. با حضور نیروهای متخصص و جوانی که در تغذیه بالینی مجتمع باانگیزه در تلاش‌اند، امیدوارم شاهد موفقیت‌های خوبی در این حوزه باشیم. این مفهوم که چه غذایی باید به بیمار بدهیم مستلزم همکاری درمانگران و مشاوران تغذیه بالینی است که جلسات گراند راند بخش‌ها، کرسی خوبی برای طرح مباحث مربوطه، ایجاد وحدت رویه و تعامل بیشتر هر دو گروه است. طبیعتاً مستندسازی مشاوره‌های تغذیه بالینی و تایید آن از سوی پزشک معالج از منظر قانونی و اجرایی حائز اهمیت است.

معاون درمان مجتمع همچنین همکاری گروه فارماکوتراپی بالینی را در پیشبرد اهداف تغذیه بالینی و پیشگیری از خطاهای احتمالی کمک‌کننده خواند و افزود: مشاوره‌های تغذیه علاوه بر رژیم‌های غذایی، برخی دستورهای دارویی را هم دربردارد که هم به لحاظ درمان بیمار و هم اقتصاد درمان باید به آن دقت شود.

دکتر استقامتی با تاکید بر اهمیت تغذیه بالینی بیماران دیابتی گفت: قبل از هر چیز باید این ضرورت را ایجاب کنیم که همه پزشکان برای بیماران بستری درخواست مشاوره بگذارند. در ادامه مهم است که پزشکان معالج و متخصصان تغذیه بالینی برای تغذیه موردنیاز بیماران خود به یک ادبیات مشترک برسند و درنهایت دستور تغذیه‌ای مناسب بیمار در پرونده ثبت و اجرا شود. موضوع تغذیه بالینی به‌ویژه در بیمارانی که دارای چند بیماری نظیر دیابت و بیماری‌ کلیه و … هستند بسیار مهم بوده و بخشی از فرآیند درمان این بیماران تلقی می‌شود.

دکتر گنجعلیخان با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری و تقویت جایگاه علمی تغذیه بالینی در مجتمع گفت: ما حدود هزار و دویست بیمار بستری داریم و در قبال تک‌تک این بیماران مسئولیم. تغذیه بالینی و توان‌بخشی به‌عنوان بخش مهمی از پروسه درمان بیماری‌ها بسیار مهم است و باید به آن توجه شود. برای گسترش خدمات تغذیه بالینی هم کمیت برای ما مهم است و هم کیفیت، ولی آنچه پیش از هر چیز باید اصلاح شود فرهنگ تغذیه بالینی و آموزش آن در تمامی سطوح درمانی است.

مدیر درمان مجتمع تامین نیروی متخصص و کارشناس تغذیه بالینی را در توسعه خدمات این حوزه ضروری دانست و گفت: با این حجم بالای مراجعه در مجتمع همه کارکنان، متناسب با نیازهای موجود در حال خدمت‌رسانی هستند و زحمات همه دیده می‌شود. در بحث اختصاص فضای فیزیکی مناسب هم باید اولویت‌هایمان را مشخص کنیم. اگر اولویتمان درمان است باید قبل از هر چیز فضاهای درمانی را ساماندهی کنیم.

پرستو آریاملو نیز کنار هم قرار گرفتن واحدهای مرتبط به هم را در تسهیل هماهنگی‌ها و بهبود پاسخگویی به بیماران کمک‌کننده خواند.

شیما هادوی در بحث صلاحیت ارائه خدمات مشاوره‌ای تغذیه انترال طبق آخرین دستورالعمل وزارت بهداشت توضیحاتی داد و گفت: با توجه به تاکید وزارت بهداشت بر تغذیه بالینی تمام سعی‌مان این است که بتوانیم خدمات بیمارستان‌های دانشگاه را در این حوزه ارتقا دهیم. هدف غایی این است که رژیم غذایی پیشنهادی در سینی غذای بیمار دیده شود.

دکتر خلیلی با اشاره به دستورالعمل وزارت بهداشت در تغذیه وریدی و انترال گفت: باید تمرکزمان بر اصول پایه و اساسی تغذیه بیمار باشد و باوجود محدودیت‌ها، لازم است از موارد غیرضروری اجتناب کنیم. فرآورده‌های دارویی تغذیه ای ازنظر استاندارد جزو مکمل‌ها هستند که بر اساس شرایط فیزیولوژیکی بیمار اعم از اختلالات آب و الکترولیت، بیماری‌های کلیوی و … برای بیمار در نظر گرفته می‌شود و فراهم آوری آن نیازمند دانش و مهارت زیادی دارد.

دکتر ملک احمدی ضمن ارائه گزارشی از روند رو به رشد مشاوره‌های تغذیه بخش‌های بالینی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون به اهمیت رؤیت و ممهور کردن فرم‌های ارزیابی تغذیه بالینی از سوی پزشکان معالج از ابعاد اعتباربخشی و به‌کارگیری آن در تغذیه بیماران بستری اشاره کرد و در ادامه افزود: ما در مشاوره بیماران بستری بالای ۲۴ ساعت که مشکل تغذیه‌ای دارند منتظر درخواست پزشک نمی‌مانیم و پیشنهادهای تغذیه‌ای لازم را در برگه‌های ارزیابی تغذیه، ثبت می‌کنیم ولی اجرای آن از سوی کادر پرستاری مربوطه، منوط به این است که پزشک معالج پس از بررسی و تایید برنامه تغذیه پیشنهادی، دستور آن را در پرونده بیمار درج و مهر کند.