مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

‍ بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش ENT و درمانگاه شنواسنجی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش ENT و درمانگاه شنواسنجی مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر سیدحسن اینانلومدیر نظارت بر درمان، نبی اله رضایی رئیس امور عمومی بیمارستان ولیعصر(عج)، مهناز قائمی سوپروایزر، خدیجه رئیسی سرپرست درمانگاه های مجتمع، صدیقه بابائی سوپروایزر کنترل عفونت، نیکو قاسم رمکی مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار، مرضیه احمدنژاد سرپرستار بخش  ENT، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، سولماز عظیم زاده نماینده دفتر بهبود کیفیت، مریم اسدالهی مسئول ترخیص یک‌شنبه ۱ آبان ۱۴۰۱ از بخش ENT و درمانگاه شنواسنجی مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در در سالن شورای ریاست ولیعصر(عج) برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
در این نشست سرپرستار بخش ENT و درمانگاه شنواسنجی به برخی مشکلات موجود در این بخش اشاره کرد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *