مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

ششمین جلسه کمیته طب انتقال خون مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۱

در جلسه کمیته انتقال خون مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در خصوص راهکارهای بهبود مدیریت انتقال خون، کمک به کاهش امحای خون و فرآورده‌های خونی بحث و تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، ششمین جلسه کمیته طب انتقال خون مجتمع در سال جاری، دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ با حضور دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتردبیری هئیت علمی گروه خون، دکتر سالاروند مسئول فنی آزمایشگاه، صد خسروی سوپروایزراورژانس، نیکو رمکی مسئول ایمنی بیمار، مائده محمودی دبیر کمیته و کارشناس بانک خون، و سایر اعضا در سالن شورای ریاست برگزار شد.
دکتر اورندی معاون درمان مجتمع  بر معرفی و حضور نماینده گروه جراحی اعصاب در جلسات کارگروه  MSBOS تاکید کرد.
وی تصریح کرد: مصرف بهینه خون و فرآورده‌های خونی در بخش‌ها ضروری است و  نیاز مند همکاری گروه ها، آموزش‌های مداوم و پایش دقیق است.
در این جلسه ضمن بررسی روند پیشرفت مصوبات پیشین، گزارش آمار مصرفی و امحای خون و فرآورده‌های خونی، نسبت C/T بیمارستان، عوارض ناخواسته انتقال خون، موارد عدم انطباق، درخواست خون و عدم مصرف آن در بازه اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۱ و همچنین نتایج بازدید از بخش‌های زایمان، خون، رز، غدد و روماتولوژی ارائه و بررسی شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *