مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

چهارمین جلسه کمیته کنترل عفونت مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در سال ۱۴۰۱

در جلسه تیرماه کمیته کنترل عفونت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) آمار مراجعه بیماران کووید از ابتدای سال جاری تا کنون و وضع شاخص‌های کنترل عفونت بیمارستانی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، چهارمین جلسه کمیته کنترل عفونت سه‌شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ با حضور دکتر سید علی دهقان منشادی رئیس مجتمع، مهندس محمد علی سورکی معاون پشتیبانی مجتمع، دکتر آرش سیفی رئیس بخش عفونی و مسئول کنترل عفونت، دکتر معصومه دورقی معاون پژوهشی دانشکده بهداشت، پرستو آریاملو مدیر پرستاری، دکتر اسمعیل محمدنژاد دبیر کمیته کنترل عفونت، رحمان نصراللهی سرپرست امور عمومی اورژانس، فاطمه حمیدی فر مسئول ایمنی بیمار و سایر اعضا در سالن شورای ریاست برگزار شد.
رئیس مجتمع با توجه به روند رو به رشد مراجعات کووید ۱۹ در روزهای اخیر بر لزوم فعالسازی مجدد کانکس مربوط به تریاژ بیماران حاد تنفسی در نوبت کاری شب و تشکیل مجدد کمیته تیم ترخیص برای مدیریت درمان و تعیین تکلیف به موقع بیماران کووید تاکید کرد.
دکتر دهقان همچنین در بحث بیماران نیازمند به ایزوله تنفسی در بخش های بالینی تصریح کرد: این بیماران باید در بخش خود ایزوله شوند و تنها با تصمیم کمیته کنترل عفونت قابل انتقال به بخش عفونی هستند. انتظار می رود روسای بخش ها و سرپرستاران همکاری لازم را در این مورد به کار گیرند.
دکتر سیفی در خصوص گزارش درصد عفونت بیمارستانی مجتمع در سه ماهه اول سال جاری به چالش های حوزه بیماریابی اشاره کرد و گفت: در این حوزه با وجود تلاش های صورت گرفته هنوز با استاندارد ۸ درصد فاصله داریم. از طرفی با افزایش آمار بیماریابی، ارزیابی دقیق میزان مطلوبیت وضع کنترل عفونت بیمارستانی نیاز به نظارت های مسئولان ستادی کنترل عفونت دارد.
وی درجه اهمیت کلبسیلاپنومونی نسبت به سایر میکروارگانیسم های گرم منفی شایع را بالاتر دانست و توضیح داد: طبق شواهد موجود و مطالعات واحد کنترل عفونت مجتمع، الگوهای مقاومتی در حال توسعه است و می تواند به دلیل کمبود آنتی بیوتیک های مناسب عفونت های بیمارستانی ما را با چالش های درمانی مواجه کند. پیشگیری همواره بهتر از درمان است از این رو توصیه می کنم با حساسیت بیشتری تلاش برای کاهش شاخص های عفونت بیمارستانی را جدی بگیریم.
رئیس بخش عفونی مجتمع در ادامه یادآور شد: محلول های پایه الکل برای بحث خون گیری به علت سریع الاثر بودن مناسب تر هستند.
دکتر محمدنژاد در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از آمار مراجعه بیماران کووید ۱۹ از ابتدای سال جاری تا کنون و وضع شاخص کنترل عفونت مجتمع بر لزوم جداسازی بیماران عفونی بخش ها به عنوان یکی از الزامات کنترل عفونت تاکید کرد.چهارمین جلسه کمیته کنترل عفونت مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در سال ۱۴۰۱
در جلسه تیرماه کمیته کنترل عفونت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) آمار مراجعه بیماران کووید از ابتدای سال جاری تا کنون و وضع شاخص‌های کنترل عفونت بیمارستانی بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، چهارمین جلسه کمیته کنترل عفونت سه‌شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ با حضور دکتر سید علی دهقان منشادی رئیس مجتمع، مهندس محمد علی سورکی معاون پشتیبانی مجتمع، دکتر آرش سیفی رئیس بخش عفونی و مسئول کنترل عفونت، دکتر معصومه دورقی معاون پژوهشی دانشکده بهداشت، پرستو آریاملو مدیر پرستاری، دکتر اسمعیل محمدنژاد دبیر کمیته کنترل عفونت، رحمان نصراللهی سرپرست امور عمومی اورژانس، فاطمه حمیدی فر مسئول ایمنی بیمار و سایر اعضا در سالن شورای ریاست برگزار شد.
رئیس مجتمع با توجه به روند رو به رشد مراجعات کووید ۱۹ در روزهای اخیر بر لزوم فعالسازی مجدد کانکس مربوط به تریاژ بیماران حاد تنفسی در نوبت کاری شب و تشکیل مجدد کمیته تیم ترخیص برای مدیریت درمان و تعیین تکلیف به موقع بیماران کووید تاکید کرد.
دکتر دهقان همچنین در بحث بیماران نیازمند به ایزوله تنفسی در بخش های بالینی تصریح کرد: این بیماران باید در بخش خود ایزوله شوند و تنها با تصمیم کمیته کنترل عفونت قابل انتقال به بخش عفونی هستند. انتظار می رود روسای بخش ها و سرپرستاران همکاری لازم را در این مورد به کار گیرند.
دکتر سیفی در خصوص گزارش درصد عفونت بیمارستانی مجتمع در سه ماهه اول سال جاری به چالش های حوزه بیماریابی اشاره کرد و گفت: در این حوزه با وجود تلاش های صورت گرفته هنوز با استاندارد ۸ درصد فاصله داریم. از طرفی با افزایش آمار بیماریابی، ارزیابی دقیق میزان مطلوبیت وضع کنترل عفونت بیمارستانی نیاز به نظارت های مسئولان ستادی کنترل عفونت دارد.
وی درجه اهمیت کلبسیلاپنومونی نسبت به سایر میکروارگانیسم های گرم منفی شایع را بالاتر دانست و توضیح داد: طبق شواهد موجود و مطالعات واحد کنترل عفونت مجتمع، الگوهای مقاومتی در حال توسعه است و می تواند به دلیل کمبود آنتی بیوتیک های مناسب عفونت های بیمارستانی ما را با چالش های درمانی مواجه کند. پیشگیری همواره بهتر از درمان است از این رو توصیه می کنم با حساسیت بیشتری تلاش برای کاهش شاخص های عفونت بیمارستانی را جدی بگیریم.
رئیس بخش عفونی مجتمع در ادامه یادآور شد: محلول های پایه الکل برای بحث خون گیری به علت سریع الاثر بودن مناسب تر هستند.
دکتر محمدنژاد در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از آمار مراجعه بیماران کووید ۱۹ از ابتدای سال جاری تا کنون و وضع شاخص کنترل عفونت مجتمع بر لزوم جداسازی بیماران عفونی بخش ها به عنوان یکی از الزامات کنترل عفونت تاکید کرد.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *