مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش پیوند کلیه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از از بخش پیوند کلیه مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از فاطمه حمیدی فر مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی، علیرضا سیف مدیر امور عمومی، آمنه شکوری سوپروایزر، فاطمه حدادی سرپرستار بخش پیوند کلیه، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران، فرشته حاجی بکی کارشناس ایمنی بیمار، مریم اسدالهی مسئول ترخیص، یک شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ از بخش پیوند کلیه مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در کلاس درس بخش ارولوژی برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
حدادی سرپرستار بخش نیز در خصوص اهمیت انجام مشاوره های اینترونشنال بر بالین بیمار توضیحاتی داد و در بحث بیماران  IPD  به چالش های تهیه داروهای پروگراف، IVIG  و …  اشاره کرد.
حمیدی فر با استناد به سنجه۱-۴-۲ اعتباربخشی در محور رهبری و مدیریت با هدف بهبود مدیریت فرآیندها بر لزوم شناسایی، تدوین، کدگذاری و ابلاغ فرآیندهای بیمارستانی مرتبط با بیماران IPD از سوی صاحبان فرآیند و واحد بهبود کیفیت تاکید و در ادامه گزارش دهی موارد ۲۸ گانه شامل گزارش فوری و … را تشریح کرد. 
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش های مورد بررسی ارائه شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *