مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از واحد بیناسنجی و درمانگاه چشم مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از از واحد بیناسنجی و درمانگاه چشم مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر سید حسن اینانلو مدیر نظارت بر درمان، دکتر محمدباقر رجبی رئیس درمانگاه چشم، فاطمه حمیدی فر کارشناس هماهنگ کننده ایمنی، خدیجه رئیسی سرپرست مدیریت درمانگاه ها، زهرا اصغری سرپرستار درمانگاه چشم، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران، مریم اسداللهی مسئول ترخیص و مهندس محمدابراهیم مقدم نماینده سرپرست دفتر فنی، یک شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ از واحد بیناسنجی و درمانگاه چشم مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در سالن شورای ولیعصر(عج) برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
دکتر رجبی با توضیح در خصوص خدمات پریمتری گفت: در صورت تجهیز درمانگاه چشم مجتمع به دستگاه پریمتری از ارجاع بیماران نیازمند این خدمت به سایر مراکز پیشگیری می شود.
وی همچنین در بحث معاینه نوزادان ROP و لزوم پیگیری مراجعه این نوزادان موضوعاتی را مطرح کردند.
سپس اصغری با تبیین اهمیت اتاق انتظار اختصاصی مادران شیرده و نوزاد در درمانگاه چشم به مهم ترین چالش های موجود در این بخش پرداخت.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش های بررسی شده ارائه شد.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *