مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از اکسیژن سازهای مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از اکسیژن سازهای بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از فاطمه حمیدی فر مسئول هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار، علیرضا سیف مدیر امور عمومی، اعظم قاهان سوپروایزر کنترل عفونت، مهندس رضا قدیم خانی سرپرست دفتر فنی، مهندس آزاده دادستان مسئول واحد تجهیزات پزشکی، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، زهره قوامی کارشناس بهبود کیفیت، عاطفه شریعت و عطیه یعقوبی کارشناسان تجهیزات پزشکی، مریم اسداللهی مسئول ترخیص، مهندس محمدابراهیم مقدم و علی برادران مسئولان کارگاه های تاسیساتی و سیدرضا رسولی نماینده دفتر فنی یک شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ از اکسیژن سازهای مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در سالن شورای ریاست برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، به ابعاد مختلف این بازدید پرداخت؛ در ادامه سرپرستار بخش در خصوص مهم‌ترین چالش‌های موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیاندازد توضیحاتی داد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای کمک به رفع مشکلات یادشده بررسی و برای اقدامات عملیاتی لازم مصوباتی تنظیم شد.

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *