مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش  رز مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش  رز مجتمع بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر سید حسن اینانلو مدیر نظارت بر درمان، مهناز قائمی سوپروایزر، فاطمه حمیدی فر مسئول و کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی، صدیقه بابایی  سوپروایزر کنترل عفونت، فاطمه حمیدی فر مسئول و کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی،  صدیقه بابایی سوپروایزر کنترل عفونت، حامد هاشمی راد سرپرستار بخش رز، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار ، علی شریعت جانشین امور عمومی، مهندس ابراهیم مقدم جانشین سرپرست دفتر فنی دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ از بخش  رز بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در سالن شورای ولیعصر برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، به ابعاد مختلف این بازدید پرداخت؛ در ادامه سرپرستار بخش در خصوص مهم‌ترین چالش‌های موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیاندازد توضیحاتی داد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای کمک به رفع مشکلات یادشده بررسی و برای اقدامات عملیاتی لازم مصوباتی تنظیم شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *