مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از ICU و آنژیوگرافی مرکز تصویربرداری مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از  ICU و آنژیوگرافی مرکز تصویربرداری بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از فاطمه حمیدی فر مسئول هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار، اعظم علیپور مدیر امور عمومی مرکز تصویربرداری، حمیده ایراجیان سوپروایزر، سپیده طلایی سرپرستار مرکز تصویربرداری، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار و مریم اسداللهی مسئول ترخیص یک شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ از ICU و آنژیوگرافی مرکز تصویربرداری بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در ساختمان مرکز تصویربرداری برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، به ابعاد مختلف این بازدید پرداخت؛ در ادامه سرپرستار بخش در خصوص مهم‌ترین چالش‌های موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیاندازد توضیحاتی داد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای کمک به رفع مشکلات یادشده بررسی و برای اقدامات عملیاتی لازم مصوباتی تنظیم شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *