مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش کلورکتال و اتاق عمل یک مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش کلورکتال و اتاق عمل یک بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از فاطمه حمیدی فر مسئول هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار،  اعظم قاهان سوپروایزر کنترل عفونت، علیرضا سیف مدیر امور عمومی بیمارستان امام خمینی (ره)، آسیه یوسفی کاشی سرپرستار بخش کلورکتال، سیمین حیدری سرپرستار اتاق عمل یک، فریده اسد زاده دبیر کمیته بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار ، مریم اسداللهی مسئول ترخیص و احمد کلهر جانشین سرپرست دفتر فنی دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰ از بخش کلورکتال و اتاق عمل یک مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در کلاس درس بخش جراحی ۱و۵ برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، به ابعاد مختلف این بازدید پرداخت؛ در ادامه سرپرستار بخش در خصوص مهم‌ترین چالش‌های موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیاندازد توضیحاتی داد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای کمک به رفع مشکلات یادشده بررسی و برای اقدامات عملیاتی لازم مصوباتی تنظیم شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *