مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش یاس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش یاس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش یاس بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر سید حسن اینانلو مدیر نظارت بر درمان، فاطمه حمیدی فر مسئول هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار، علیرضا سیف رئیس امور عمومی بیمارستان امام خمینی (ره)، آمنه شکوری سوپروایزر، اعظم قاهان سوپروایزر کنترل عفونت، نادیا صالحی سرپرستار بخش یاس، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، مریم اسداللهی مسئ.ل ترخیص و احمد کلهر جانشین سرپرست دفتر فنی  یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰ از بخش یاس مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در سالن شورای ریاست برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، به ابعاد مختلف این بازدید پرداخت؛ در ادامه سرپرستار بخش در خصوص مهم‌ترین چالش‌های موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیاندازد توضیحاتی داد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای کمک به رفع مشکلات یادشده بررسی و برای اقدامات عملیاتی لازم مصوباتی تنظیم شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *