مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش جراحی عمومی ولیعصر (عج) در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از بخش جراحی عمومی ولیعصر (عج) بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از  فاطمه حمیدی فر مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی، نبی الله رضایی رئیس امور عمومی بیمارستان ولیعصر (عج)،مهناز قائمی سوپروایزر بیمارستان ولیعصر(عج)، صدیقه بابایی سوپروایزر کنترل عفونت، درخشان سرپرستار بخش جراحی عمومی بیمارستان ولیعصر(عج)، فریده اسدزاده دبیر ستاد بحران و فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار  یک شنبه ۲۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ از بخش جراحی عمومی ولیعصر (عج) بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در سالن شورای ولیعصر(عج) برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، به ابعاد مختلف این بازدید پرداخت؛ وی در ادامه در خصوص مهم‌ترین چالش‌های موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیاندازد توضیحاتی داد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای کمک به رفع مشکلات یادشده بررسی و برای اقدامات عملیاتی لازم مصوباتی تنظیم شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *