مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش توراکس  مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع با هدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تامین بهبود و سلامت بیماران از بخش توراکس  بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر سید حسن اینانلو مدیر نظارت بردرمان، دکتر حمیدرضا داوری جانشین رئیس بخش توراکس، فاطمه حمیدی فر مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی، نبی اله رضایی مدیر امور عمومی بیمارستان ولیعصر(عج)، لطیفه خادم سوپروایزر بالینی ، صدیقه بابایی سوپروایزر کنترل عفونت، شعله حیدری سرپرستار بخش توراکس، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران،  مریم آبکتی دبیر تیم ارزیابی بحران،  فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، مریم اسداللهی مسئول ترخیص، مهندس ابراهیم مقدم جانشین سرپرست دفتر فنی دوشنبه  ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ از بخش توراکس بازدید کردند.
در این بازدید که با هدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در کلاس درس بخش توراکس برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، به ابعاد مختلف این بازدید پرداخت؛ در ادامه سرپرستار بخش در خصوص مهم ترین چالش های موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیاندازد توضیحاتی داد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای کمک به رفع مشکلات یاد شده بررسی و برای اقدامات عملیاتی لازم مصوباتی تنظیم شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *