مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از اتاق عمل ارتوپدی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع با هدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تامین بهبود و سلامت بیماران از اتاق عمل ارتوپدی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر محمد زارعی جانشین رئیس بخش، علیرضا سیف رئیس امور عمومی بیمارستان امام خمینی(ره)، فاطمه حمیدی فر مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی،اعظم قاهان سوپروایزر کنترل عفونت، هاریه رسولی سوپروایزر اتاق عمل ها، فاطمه امرجی سرپرستار اتاق عمل ارتوپدی، فرشته خلیلی جانشین کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار،فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران، مریم آبکتی دبیر تیم ارزیابی بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، مریم اسداللهی مسئول ترخیص، مهندس ابراهیم مقدم جانشین سرپرست دفتر فنی یک شنبه  ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ از اتاق عمل ارتوپدی بازدید کردند.
در این بازدید که با هدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در کلاس درس اتاق عمل ارتوپدی برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، به ابعاد مختلف این بازدید پرداخت؛ در ادامه سرپرستار بخش در خصوص مهم ترین چالش های موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیاندازد توضیحاتی داد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای کمک به رفع مشکلات یاد شده بررسی و برای اقدامات عملیاتی لازم مصوباتی تنظیم شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *