مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش ید درمانی و پزشکی هسته ای مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع با هدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تامین بهبود و سلامت بیماران از بخش ید درمانی و پزشکی هسته ای بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر سید حسن اینانلو مدیر نظارت بر درمان، دکتر سعید فرزانه فر رئیس بخش پزشکی هسته ای و ید درمانی، فرشته  نوروزی نیا مسئول ید درمانی، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران،  منصور مدانلو سرپرست پزشکی هسته ای، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، مریم اسداللهی مسئول ترخیص، علیرضا شریعت  مسئول خدمات بیمارستان ولیعصر(عج) ، مهندس ابراهیم مقدم جانشین سرپرست دفتر فنی دوشنبه  ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ از بخش ید درمانی و پزشکی هسته ای بازدید کردند.
در این بازدید که با هدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در اتاق رئیس بخش پزشکی هسته ای برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، به ابعاد مختلف این بازدید پرداخت؛ در ادامه سرپرستار بخش در خصوص مهم ترین چالش های موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیاندازد توضیحاتی داد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای کمک به رفع مشکلات یاد شده بررسی و برای اقدامات عملیاتی لازم مصوباتی تنظیم شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *