مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش  ICU انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع با هدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تامین بهبود و سلامت بیماران از بخش ICU انستیتو کانسر مجتمع  بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر سید حسن اینانلو مدیر نظارت بر ، فاطمه حمیدی فر مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی، معصومه شاه نظری مدیر امور عمومی انستیتو کانسر، اسفندیار عسگری سوپروایزر، اکرم عفیفه سوپروایزر کنترل عفونت، فریده اسد زاده دبیر کمیته بحران، مریم آبکتی دبیر تیم ارزیابی بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، علی شفاهی جانشین سرپرستار بخش  ICU کانسر دوشنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ از بخش ICU انستیتو کانسر بازدید کردند.
در این بازدید که با هدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در  اتاق اساتید بخش کانسر ۱ زنان برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، به ابعاد مختلف این بازدید پرداخت؛ در ادامه سرپرستار بخش در خصوص مهم ترین چالش های موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیاندازد توضیحاتی داد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای کمک به رفع مشکلات یاد شده بررسی و برای اقدامات عملیاتی لازم مصوباتی تنظیم شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *