مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از اتاق عمل ولیعصر (عج) در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از اتاق عمل ولیعصر (عج) در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع با هدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تامین بهبود و سلامت بیماران از اتاق عمل ولیعصر(عج) بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر سید حسن اینانلو مدیر نظارت بر درمان، نبی الله رضایی رئیس امور عمومی بیمارستان ولیعصر(عج)، فاطمه حمیدی فر مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی، صدیقه بابایی سوپروایزر کنترل عفونت، سارا جعفری سرپرستار اتاق عمل ولیعصر(عج)، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران، مریم آبکتی دبیر تیم ارزیابی بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، مریم اسداللهی مسئول ترخیص، مهندس ابراهیم مقدم جانشین سرپرست دفتر فنی یک شنبه  ۱۲دی ماه ۱۴۰۰ از اتاق عمل  ولیعصر(عج) بازدید کردند.
در این بازدید که با هدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در سال شورای ولیعصر(عج) برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، به ابعاد مختلف این بازدید پرداخت؛ در ادامه سرپرستار بخش در خصوص مهم ترین چالش های موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیاندازد توضیحاتی داد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای کمک به رفع مشکلات یاد شده بررسی و برای اقدامات عملیاتی لازم مصوباتی تنظیم شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *