مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از  ICU اورژانس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از  ICU اورژانس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع با هدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تامین بهبود و سلامت بیماران از ICU اورژانس مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکترسید حسن اینانلو مدیر نظارت بر درمان، فاطمه حمیدی فر مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی،  فاطمه صدخسروی سوپروایزر بالینی، صدیقه شریفی نسب سوپروایزر ICU اورژانس، فریده اسدزاده دبیر کمیته بحران، مریم آبکشی دبیر تیم ارزیابی بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، مریم اسدالهی مسئول ترخیص و مهندس ابراهیم مقدم جانشین سرپرست دفتر فنی یک شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ از ICU اورژانس مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که با هدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در سالن طب اورژانس برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، به ابعاد مختلف این بازدید پرداخت؛ در ادامه سرپرستار بخش در خصوص مهم ترین چالش های موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیاندازد توضیحاتی داد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای کمک به رفع مشکلات یاد شده بررسی و برای اقدامات عملیاتی لازم مصوباتی تنظیم شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *