مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از اتاق عمل ۲ مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از اتاق عمل ۲ مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع با هدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تامین بهبود و سلامت بیماران از اتاق عمل ۲ مجتمع بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر سید حسن اینانلو مدیر نظارت بر درمان، فاطمه حمیدی فر کارشناس هماهنگ کننده ایمنی مجتمع، اعظم قاهان سوپروایزر کنترل عفونت، هاریه رسولی سوپروایزر اتاق عمل ها، علیرضا سیف رئیس امور عمومی، مریم مکتوبی سرپرستار اتاق عمل ۲، فرشته حاجی بکی کارشناس ایمنی بیمار، مریم اسدالهی مسئول ترخیص و احمد کلهر جانشین سرپرست دفتر فنی دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ از اتاق عمل ۲ مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که با هدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در سالن کنفرانس بخش جراحی ۳ و ۴ برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، به ابعاد مختلف این بازدید پرداخت؛ در ادامه سرپرستار بخش در خصوص مهم ترین چالش های موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیاندازد توضیحاتی داد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای کمک به رفع مشکلات یاد شده بررسی و برای اقدامات عملیاتی لازم مصوباتی تنظیم شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *