مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

انتصاب دکتر سیدمحمدجواد مرتضوی به سمت سرپرست «شبکه فراهم آوری ارگان و نسوج پیوندی» و رئیس «مرکز تحقیقات بانک فرآورده های پیوندی»

دکتر حسین قناعتی، سرپرست دانشگاه در حکمی دکتر سیدمحمدجواد مرتضوی را به سمت سرپرست «شبکه فراهم آوری ارگان و نسوج پیوندی» و رئیس «مرکز تحقیقات بانک فرآورده های پیوندی» منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، متن احکام به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر سیدمحمدجواد مرتضوی
استاد محترم دانشگاه
با سلام و احترام،
با عنایت به تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس مرکز تحقیقات بانک فرآورده های پیوندی منصوب می شوید. انتظار می رود با تعامل سازنده با سایر مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور و بهره مندی از توان پژوهشگران موفق آن حوزه و جلب همکاری اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه علاوه بر تدبیر امور محوله، نسبت به برنامه ریزی جهت امور مربوط به مرکز تحقیقات تا حصول نتیجه، اهتمام ویژه مبذول فرمایید.
امید می رود مرکز تحقیقات فوق با به کارگرفتن تمام توان و ظرفیت، به حرکت خود با سرعت و شتاب مطلوب در جهت اهداف تعیین شده ادامه دهد.
از درگاه خداوند متعال توفیق شما را در انجام امور محوله خواستارم.
دکتر حسین قناعتی
سرپرست دانشگاه 

در متن حکم دوم آمده است:

جناب آقای دکتر سیدمحمدجواد مرتضوی
استاد محترم دانشگاه
با سلام و احترام،
نظر به تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی و پیرو مصوبات شورای پیوند دانشگاه مبنی بر تجمیع واحدهای فراهم آوری اعضاء و با عنایت به ظرفیت های موجود دانشگاه از نظر فضای فیزیکی، تجهیزات و نیروی انسانی توانمند، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست شبکه فراهم آوری ارگان و نسوج پیوندی منصوب می شوید.
انتظار می رود با نظارت کامل بر واحدهای فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه، ضمن هماهنگی با بیمارستانها و اجرای آئین نامه و دستورالعمل های مربوطه، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا دانشگاه علوم پزشکی تهران در این حوزه هم جایگاه مناسب خود در منطقه و رتبه برتر در میان دانشگاه های دیگر را کسب نماید.
امید است با استعانت از خداوند متعال، تعامل با معاونتهای دانشگاه و واحدهای فراهم آوری اعضاء و ایجاد زیرساخت های مناسب در بخش های تحت پوشش، در این امر مهم و خداپسندانه موفق باشید.
از درگاه خداوند متعال توفیق شما را در انجام امور محوله خواستارم.
دکتر حسین قناعتی
سرپرست دانشگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *