مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

چهارمین نشست از سلسله کارگاه های آموزشی گروه ترخیص و درآمد مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) برگزار شد

چهارمین نشست از سلسله کارگاه های آموزشی گروه ترخیص و درآمد مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) برگزار شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، چهارمین نشست از سلسله کارگاه های آموزشی گروه ترخیص و درآمد با هماهنگی مریم اسدالهی مسئول ترخیص مجتمع چهار شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ و با حضور جمعی از متصدیان ترخیص بخش‌های مختلف در سالن شورای ولیعصر ساختمان اورژانس به منظور بازنگری فرآیندهای ثبت خدمات بخش ارتوپدی برگزار شد.
در این جلسه بر ثبت دقیق ویزیت های انجام شده، خدمات پزشکی ارایه شده و بایگانی  پرونده ها در اسرع وقت، بررسی اوراق مثبته برای تایید بیمه از بیماران، همچنین راهنمایی بیماران فاقد بیمه برای اخذ دفترچه بیمه، بررسی مبلغ هزینه بیماران تاسقف معین و الزام به ارجاع بیمار به واحد صندوق برای شارژ ودیعه میان دوره، به روز رسانی شناسه بیمه ای با هدف به حداقل رساندن موارد خطا دراستحقاق سنجی بیمه ای، ثبت کامل خدمات ارائه شده و  مستندات  پرونده به ویژه در پرونده های انتقالی بین بخشی تاکید شد.
توضیح اینکه سلسله کارگاه های آموزشی ترخیص و درآمد بطور هفتگی به همت مدیریت برنامه ریزی منابع مالی و پایش عملکرد مجتمع برگزار می شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *