مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش و اتاق عمل ارولوژی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع با هدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تامین بهبود و سلامت بیماران از بخش و اتاق عمل ارولوژی مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر سید حسن اینانلو مدیر نظارت بر درمان، مصطفی مرادی دلیر مدیر خدمات پشتیبانی، فاطمه حمیدی فر کارشناس هماهنگ کننده ایمنی مجتمع، آمنه شکوری جانشین مدیر پرستاری، هاریه رسولی سوپروایزر اتاق عمل، علرضا سیف مدیر امور عمومی، طاهره زرعی چیان سرپرستار بخش ارولوژی، نوشین تژم سرپرستار اتاق عمل ارولوژی، مریم صدرزاده جانشین کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار، فرشته حاجی بکی کارشناس ایمنی بیمار، احمد کلهر جانشین مدیر دفتر فنی مجتمع یک شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰ از بخش و اتاق عمل ارولوژی مجتمع بازدید کردند.

در این بازدید که با هدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در اتاق آموزش بخش ارولوژی برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، به ابعاد مختلف این بازدید پرداخت؛ در ادامه سرپرستار بخش در خصوص مهم ترین چالش های موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیاندازد توضیحاتی داد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای کمک به رفع مشکلات یاد شده بررسی و برای اقدامات عملیاتی لازم مصوباتی تنظیم شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *