مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش اورژانس زایمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع با هدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تامین بهبود و سلامت بیماران از بخش اورژانس زایمان مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر سید حسن اینانلو مدیر نظارت بر درمان، دکتر زهرا پناهی جانشین رئیس بخش، فاطمه حمیدیفر مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار، دکتر نبی اله رضایی مدیر امور عمومی ساختمان ولیعصر(عج)، مهناز قائمی سوپروایزر بیمارستان ولی عصر(عج)، عصمت نیکخواه سرپرستار بخش اورژانس زایمان، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، مریم اسدالهی جانشین مدیر منابع مالی ، مائده محمودی مسئول بانک خون، مهندس ابراهیم مقدم جانشین سرپرست دفتر فنی  دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰ از بخش اورژانس زایمان مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که با هدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در اتاق آموزش بخش  اورژانس زایمان برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، به ابعاد مختلف این بازدید پرداخت؛ در ادامه سرپرستار بخش در خصوص مهم ترین چالش های موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیاندازد توضیحاتی داد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای کمک به رفع مشکلات یاد شده بررسی و برای اقدامات عملیاتی لازم مصوباتی تنظیم شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *