مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش استریلیزاسیون مرکزی (CSR) مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع در بازدید از بخش CSR، شاخص های ایمنی بیمار را در این بخش ارزیابی و در خصوص راهکارهای بهبود تامین سلامت بیماران و کمک به کاهش خطرات احتمالی تبادل نظر کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از پرستو آریاملو مدیر پرستاری، فاطمه حمیدی فر کارشناس هماهنگ کننده ایمنی، علیرضا سیف مدیر امور عمومی، مهندس رضا قدیم خانی سرپرست مدیریت دفترفنی، ابراهیم مقدم نماینده مدیریت دفتر فنی، اعظم قاهان سوپروایزر کنترل عفونت، فاطمه توکلی سرپرستاربخش CSR، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار مجتمع، دو شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ با هدف صیانت از سلامت بیماران از بخش استریلیزاسیون مرکزی (CSR) مجتمع بازدید کردند.

در این بازدید که با هدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در بخش CSR برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، به ابعاد مختلف این بازدید پرداخت؛

در ادامه سرپرستار بخش در خصوص مهم ترین چالش های موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیاندازد توضیحاتی داد.

در پایان راهکارهای پیشنهادی برای کمک به رفع مشکلات یاد شده بررسی و برای اقدامات عملیاتی لازم مصوباتی تنظیم شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *