مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از اورژانس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

باهدف ارتقای ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار، بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از اورژانس  مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) انجام شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، در راستای بازدیدهای مستمر مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع، اعضای این تیم در بازدید هفتگی خود، یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ باهدف بررسی دغدغه‌های موجود، ارائه راهکارهای پیشنهادی، شناسایی فرصت‌های بهبود و ارتقا ایمنی بیمار و فراهم کردن فرصت‌های یادگیری در این حوزه و برقراری خطوط ارتباطی مناسب میان مدیران ارشد و کارکنان واحدهای مختلف از اورژانس  این مرکز بازدید کردند.
ابتدا کارشناس ایمنی بیمار ضمن معرفی اعضای تیم در خصوص اهداف این بازدید توضیحاتی داد.
در ادامه این بازدید حاضرین به مهم‌ترین مخاطرات احتمالی و چالش‌های موجود و بالقوه‌ای که ممکن است ایمنی بیماران را تهدید کنند، پرداختند. همچنین راهکارهای عملیاتی برای بهبود ایمنی بیمار بررسی و اقدامات اجرایی لازم تصویب شد.
توضیح این‌که در این بازدید، دکتر محمد افضلی مقدم رئیس بخش اورژانس، فاطمه حمیدی فر مسئول ایمنی بیمار، فاطمه صد خسروی سوپروایزر بالینی اورژانس ،  مهری احمدیان سرپرستار بخش اورژانس دو، شیدا نصرتی سرپرستار بخش اورژانس یک، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار و مهندس ابراهیم مقدم جانشین دفتر فنی و تأسیسات حضور داشتند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *