مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از درمانگاه  کموتراپی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

باهدف ارتقای ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار، بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از درمانگاه  کموتراپی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) انجام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، در راستای بازدیدهای مستمر مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع، اعضای این تیم در بازدید هفتگی خود، دو‌شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ باهدف بررسی دغدغه‌های موجود، ارائه راهکارهای پیشنهادی، شناسایی فرصت‌های بهبود و ارتقا ایمنی بیمار و فراهم کردن فرصت‌های یادگیری در این حوزه و برقراری خطوط ارتباطی مناسب میان مدیران ارشد و کارکنان واحدهای مختلف از درمانگاه  کموتراپی این مرکز بازدید کردند.
ابتدا کارشناس ایمنی بیمار ضمن معرفی اعضای تیم در خصوص اهداف این بازدید توضیحاتی داد.
در ادامه این بازدید حاضرین به مهم‌ترین مخاطرات احتمالی و چالش‌های موجود و بالقوه‌ای که ممکن است ایمنی بیماران را تهدید کنند، پرداختند. همچنین راهکارهای عملیاتی برای بهبود ایمنی بیمار بررسی و اقدامات اجرایی لازم تصویب شد.
توضیح این‌که در این بازدید، دکتر امیر حسین اورندی معاون درمان، دکتر کامران رودینی جانشین رئیس درمانگاه  کموتراپی، معصومه شاه نظری رئیس امور عمومی ساختمان کانسر، مریم صدرزاده جانشین کارشناس هماهننگ کننده ایمنی، فاطمه نائبی سرپرستار درمانگاه  کموتراپی، فرشته حاجی بکی کارشناس ایمنی بیمار، مریم اسدالهی جانشین مسئول منابع مالی حضور داشتند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *