مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش ccu مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

باهدف ارتقای ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار، بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش ccu مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) انجام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، در راستای بازدیدهای مستمر مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع، اعضای این تیم در بازدید هفتگی خود، یک‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ باهدف بررسی دغدغه‌های موجود، ارائه راهکارهای پیشنهادی، شناسایی فرصت‌های بهبود و ارتقا ایمنی بیمار و فراهم کردن فرصت‌های یادگیری در این حوزه و برقراری خطوط ارتباطی مناسب میان مدیران ارشد و کارکنان واحدهای مختلف از بخش ccu این مرکز بازدید کردند.
ابتدا کارشناس ایمنی بیمار ضمن معرفی اعضای تیم در خصوص اهداف این بازدید توضیحاتی داد.
در ادامه این بازدید حاضرین به مهم‌ترین مخاطرات احتمالی و چالش‌های موجود و بالقوه‌ای که ممکن است ایمنی بیماران را تهدید کنند، پرداختند. همچنین راهکارهای عملیاتی برای بهبود ایمنی بیمار بررسی و اقدامات اجرایی لازم تصویب شد.
توضیح این‌که در این بازدید، دکتر امیر حسین اورندی معاون درمان، مصطفی مرادی دلیر سرپرست مدیر خدمات پشتیبانی، دکتر میثم خوشاوی جانشین رئیس بخش ccu، فاطمه حمیدی فر مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی، علیرضا سیف مدیر امور عمومی، اعظم قاهان سوپروایزر کنترل عفونت، علی یزدان پناه سرپرستار بخش ccu،  فرشته حاجی بکی کارشناس ایمنی بیمار، مریم اسدالهی جانشین مسئول منابع مالی حضور داشتند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *