مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب‌شناسی و نسوج مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد

کمیته مرگ‌ومیر و عوارض، آسیب‌شناسی و نسوج مجتمع چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ در سالن شورای ریاست برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، کمیته مرگ‌ومیر و عوارض، آسیب‌شناسی و نسوج مجتمع چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ در سالن شورای ریاست برگزار شد.
در این کمیته که باهدف کاهش مرگ‌ومیر و افزایش ایمنی بیماران و با حضور نمایندگان معاونت درمان دانشگاه و گروه های پزشکی جراحی ، سرویس بیهوشی ، سرویس نورولوژی ،  قلب و عروق ، پزشکی قانونی  و سایر اعضای کمیته تشکیل شد، ابتدا صدرزاده  دبیراجرایی کمیته  شرح وضعیت بیمار را ارائه کرد.
سپس اعضای کمیته در خصوص پرونده مربوطه نظراتی را ارائه کردند و بر اساس آن مصوباتی تنظیم شد و مقرر شد اجرایی شود.
توضیح اینکه این کمیته با حضور دکترعلی دهقان معاون درمان، دکتر رئیس کرمی معاون امور دانشگاهی ،دکترامامی رضوی رئیس  گروه جراحی و عضو هیئت علمی، دکتر فاضلی  استاد گروه جراحی و عضو هیئت علمی، دکتر کریمیان نماینده گروه جراحی و عضو هیئت علمی،  بهرامعلی  جانشین مدیر پرستاری مجتمع ، دکتر کروندیان دبیر علمی کمیته ،دکترخوشاوی  نماینده گروه قلب و عروق و عضو هیئت علمی ، دکتر بهبودی استاد گروه جراحی و عضو هیئت علمی، دکتر پیام صراف نماینده گروه نورولوژی ، دکتر رحیمی  استاد گروه بیهوشی ، دکتر موسوی  نماینده گروه پزشکی قانونی ، دکترغفوریان    نماینده گروه پزشکی قانونی ، دکتر حاجبی  نماینده گروه جراحی ، دسترنج کارشناس معاونت درمان، فاطمه حمیدی فر کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار، مریم صدرزاده  دبیر اجرایی کمیته مرگ و میر و سایر اعضا برگزار شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *