مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

اولین جلسه کمیته تریاژ مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۰ برگزار شد

در اولین جلسه کمیته تریاژ مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) فلوچارت پذیرش بیماران در واحد تریاژ ارائه ومورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، اولین جلسه کمیته تریاژ مجتمع دوشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ در سالن شورای ریاست برگزار شد.
در ابتدا مصوبات جلسه گذشته کمیته مورد پیگیری قرار گرفت.
سپس آئین نامه کمیته  ارائه شد.
در ادامه فلوچارت پذیرش بیماران در واحد تریاژ توسط دکتر اکبری هیئت علمی طب اورژانس ارائه و مورد بحث و بررسی اعضای کمیته قرار گرفت.
توضیح اینکه این کمیته با حضور دکترسید علی دهقان معاون درمان مجتمع،  دکتر محمد افضلی مقدم رئیس اورژانس مجتمع، فاطمه حمیدی فر مسئول واحد ایمنی بیمار ، دکتر علی آهنگر رئیس عمومی اورژانس، آمنه شکوری سوپروایزر بالینی مجتمع و دبیر اجرایی کمیته،  مریم صد خسروی سوپروایزر اورژانس، عصمت نیکخواه ماما مسئول اورژانس زایمان، مهری احمدیان سرپرستار اورژانس۲ ، نصرتی سرپرستار اورژانس ۱و سایر اعضاء برگزار شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *