مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش جراحی ۳ کانسر مردان مجتمع برگزار شد

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش جراحی ۳ کانسر مردان مجتمع، باهدف ارتقای ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش جراحی ۳ کانسر مردان مجتمع، روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ در سالن بخش یک زنان برگزار شد.
ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، هدف از این بازدید را عنوان کرد و پس‌ازآن، با سرپرستار بخش در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیاندازد مصاحبه شد.
در ادامه راهکارها و پیشنهاد‌هایی برای رفع مشکلات توسط تیم مدیریتی ایمنی و سرپرستار بخش پیشنهاد شد و بر اساس آن مصوباتی تنظیم و مقرر شد تا برای رفع نواقص اقدام لازم انجام شود.
توضیح این‌که، اکرمی جانشین مدیر خدمات پشتیبانی، رجبی سرپرست واحد اعتباربخشی و بهبود کیفیت، شاه نظری مدیر امور عمومی ساختمان انستیتو کانسر، عسگری سوپروایزر بالینی کانسر، حمیدی فر مسئول و کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی، فلاح کارشناس ستاد بحران، رحیمی سرپرستار بخش جراحی ۳ مردان، حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار و رمکی کارشناس ایمنی بیمار در این جلسه حضور داشتند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *