مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش جراحی ۳ و ۴ مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

در بازدید مدیریتی از بخش جراحی ۳ و ۴ مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه واحد که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، بحث و تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریت ایمنی مجتمع از بخش جراحی ۳ و ۴دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید، کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، هدف از بازدید فوق را ارتقای ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار عنوان کرد.
سپس سرپرستار بخش جراحی ۳ و ۴در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، توضیحاتی ارائه داد.
در خاتمه نیز پس از بررسی راهکارهای پیشنهادی توسط تیم مدیریت ایمنی و کارکنان بخش، مصوباتی تنظیم و مقرر شد برای رفع نواقص اقدام شود.
توضیح اینکه در این بازدید علیرضا سیف مدیر امورعمومی ساختمان امام ، فاطمه حمیدی فرمسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی، مهندس رضا کلهر جانشین سرپرست دفتر فنی ، یوسفی سرپرستار بخش جراحی ۳و۴، حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، رمکی کارشناس ایمنی بیمارو سایر اعضا حضور داشتند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *