مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از واحد بانک شیر، واکسیناسیون، موالید در سایت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

در بازدید مدیریتی از واحد بانک شیر، واکسیناسیون، موالید در سایت مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه واحد که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، بحث و تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریت ایمنی مجتمع از بخش یاس یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۹۹ بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید، کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، هدف از بازدید فوق را ارتقای ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار عنوان کرد.
سپس سرپرستار واحد بانک شیر و واکسیناسیون در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد، توضیحاتی ارائه داد.
در خاتمه نیز پس از بررسی راهکارهای پیشنهادی توسط تیم مدیریت ایمنی و کارکنان بخش، مصوباتی تنظیم و مقرر شد برای رفع نواقص اقدام شود.
توضیح اینکه در این بازدید دکترعباس علی بخشی رئیس بیمارستان ولیعصر ،دکتر حسین دلیلی رئیس بانک شیر و واکسناسیون بیمارستان ولیعصر، دکترامیرحسین اورندی مدیرنظارت بر درمان، نبی اله رضایی رئیس امور عمومی بیمارستان ولیعصر، اکرمی نماینده  پشتیبانی مجتمع ، فاطمه حمیدی فر مسئول و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی، مهندس ابراهیم مقدم سرپرست دفتر فنی ، مهناز قائمی جانشین مدیره  پرستاری ، طاولی سرپرستار نوزادان بیمارستان ولیعصر، عصمت نیکخواه سرپرستار اتاق زایمان بیمارستان ولیعصر، حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمارو سایر اعضا حضور داشتند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *