مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران از مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره)

رنجبران مدیر پرستاری دانشگاه گفت: بیماران از ارائه خدمات در مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره) در شرایط پاندمی کرونا رضایت داشتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران معاونت درمان، سیمین رنجبران مدیر پرستاری دانشگاه با همراهی بهرامعلی سوپروایزر و پرستو آریاملو مترون از دفتر پرستاری، آی سی یو توراکس و مرکز واکسیناسیون مستقر در بیمارستان امام خمینی (ره) یکشنبه ۲۲ فروردین ۹۹ بازدید و با برخی بیماران گفتگو کرد.

 رنجبران وضع بیمارستان را مناسب ارزیابی کرد و گفت: در گفت و گو با بیماران رضایت از ارائه خدمات در این بیمارستان در شرایط پاندمی کرونا وجود داشت. همچنین در خصوص واکسیناسیون همکاران، ضمن مثبت ارزیابی و بر رعایت حفظ فاصله‌گذاری تأکید شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *