مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

موقعیت جغرافیایی و آدرس بخش اورژانس

 

مرکز اورژانس مجتمع در مجاورت مستقیم بیمارستان ولیعصر در ضلع شمالی مجتمع بیمارستانی امام خمینی واقع شده است.

آدرس دفتر بخش اورژانس: تهران، شرق بزرگراه چمران، خیابان باقرخان شرقی، درب ورودی شمالی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، ساختمان مرکز اورژانس، طبقه دوم. 

تلفن: ۶۱۱۹۲۲۴۰

تلفن و فاکس:  ۶۶۹۰۴۸۴۸                                   

کدپستی: ۱۴۱۹۷۳۳۱۳۴

آدرس جغرافیایی: https://goo.gl/maps/MQdwqjBC8up

 

آدرس سایت: