مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

گالری تصاویر

 

تصاویری که در این قسمت قرار گرفته است، گزیده ای از تصاویر مربوط به وقایع ، اشخاص، بنا و ساختمان مراکز درمانی مستقر در  مجتمع بیمارستانی در گذر زمان می باشد. بینندگان محترم جهت اخذ اطلاعات بیشتر در خصوص تاریخچه عکسها می توانند به کتاب “پژوهشی در تاریخچه مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)” و لوح فشرده آن که در معاونت امور دانشگاهی این مجتمع قرار دارد، مراجعه نمایند.