مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

معاون درمان

 

معاون درمان: دکتر امیرحسین اورندی

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی بیهوشی

رتبه علمی:استادیار

 

پست الکترونیک:

 

 

 

 


مشاور اجرایی: دکتر احسان دبیری

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی طب اورژانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مسئول دفتر: خانم مهربان             شماره تماس مستقیم دفتر: ۶۱۱۹۲۰۴۷ – ۰۲۱                    شماره تماس داخلی دفتر: ۲۰۴۷

 


 

مروری بر شرح وظایف معاونت:

 

◊برنامه ریزی و نظارت با هدف ارتقاء خدمات تشخیصی، درمانی در تمام واحدهای سرپایی، بستری، اورژانس و پاراکلینیک
◊بستر سازی و نظارت بر حسن اجرای مدل های مختلف بهبود کیفیت و کسب جایگاه برتر اعتباربخشی در دانشگاه مطابق با استانداردهای کشوری و بین المللی
◊بستر سازی و اجرای بهینه طرح تحول نظام سلامت
◊برگزاری کمیته های درمانی بیمارستان (از جمله کنترل عفونت بیمارستان، مرگ و میر مادران و نوزادان، دارو و تجهیزات و …)
◊هماهنگی و نظارت برامور مسئولین فنی، امور پرستاری، خدمات دارویی، امور مربوط به بهداشت محیط، فعالیت واحدهای آمار و مدارک پزشکی بیمارستان و ساماندهی و نظارت بر خدمات پاراکلینیک
◊ساماندهی و نظارت بر وضعیت تجهیزات پزشکی
◊ساماندهی و نظارت بر فعالیت های درمانی پزشکان متخصص
◊توسعه گردشگری سلامت
◊همکاری و هماهنگی با معاونت درمان دانشگاه و ارسال گزارشات بر اساس برنامه اعلام شده از طرف معاونت درمان