مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

معاون امور دانشگاهی

 

  • معاون امور دانشگاهی: دکتر سیدرضا رئیس کرمی
  • مدرک تحصیلی: متخصص کودکان و فوق تخصص روماتولوژی کودکان
  • رتبه علمی:  دانشیار

 

 

  • مسئول دفتر: خانم زینب صادقپور

 

 

برخی از وظایف مهم این معاونت به شرح زیر می باشد:

 1. نظارت بر برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای آموزشی بخشها
 2. نظارت بر میزان حضور و کیفیت فعالیت اعضای هیئت علمی در بیمارستان
 3. برنامه ریزی برای ارائه خدمات کمک آموزشی به بخشها
 4. تشکیل و اداره کمیته های آموزشی بیمارستان
 5. مدیریت و نظارت بر استفاده از فضاهای آموزشی (سالن کنفرانس، آمفی تاتر و کلاسهای درس) و تهیه وسایل کمک آموزشی جهت سالن کنفرانس و کلاسهای درس و سایر اماکن حسب مورد
 6. نظارت بر وضعیت رفاهی فراگیران در بیمارستان و پیگیری تجهیز پاویون های دستیاران، کارورزان و دانشجویان
 7. نظارت بر نحوه ارزیابی فراگیران و اعلام نمرات آنها و اعلام شروع دوره و گواهی اتمام دوره فلوها و دستیاران به دانشکده پزشکی در موارد لازم
 8. طراحی و اجرای برنامه های توانمند سازی اعضای هیئت علمی و دستیاران در زمینه های آموزشی
 9. اجرای اعتبار بخشی آموزشی و پژوهشی
 10. حمایت و تسهیل انجام پژوهشهای بالینی در بیمارستان و فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز این پژوهشها
 11. اجرای برنامه های توانمند سازی اعضای هیئت علمی بالینی در زمینه طراحی و اجرای پژوهش
 12. نظارت بر رعایت موازین اخلاق در پژوهش در بیمارستان
 13. راهنمایی اعضای هیئت علمی در تهیه رزومه و ثبت در سایت بیمارستان و دانشگاه
 14. پیگیری تجهیز و برنامه ریزی و نظارت بر اداره کتابخانه های بیمارستان

 

 

گستره ارائه خدمات معاونت امور دانشگاهی گروههای زیر را در بر می گیرد:

 • اعضای هیئت علمی ————– ۳۵۸نفر
 • دستیاران تخصصی —————-۵۴۵ نفر
 • دستیاران فوق تخصص ————۱۸۹ نفر
 • کارورزان در هر دوره —————۱۸۵ نفر
 • کارآموزان در هردوره ————– ۲۲۵نفر
 • دستیاران روتیشن در سال——– ۳۰۰ نفر
 • فراگیران غیر پزشکی در سال —- ۶۵۰ نفر
 • رشته های تخصصی —————۱۹رشته
 • رشته فوق تخصصی————— ۴۳رشته
 • بخش های آموزشی ————– ۶۶ بخش
 • مراکز تحقیقاتی ——————– ۲۲ مرکز
 • گروههای آموزشی —————- ۱۱ گروه

 

 

جهت ارتباط با این دفترشما میتوانید با شماره تلفن داخلی ۲۸۳۸ تماس حاصل نمایید