مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

نظارت بر درمان

 

 

 

 

مدیر  : دکتر مریم پرنیان

مدرک تحصیلی: متخصص بیهوشی

رتبه علمی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 

 

 


 

 

 

معاون اجرایی:

شماره تماس مستقیم: ۶۶۹۲۳۸۹۴- ۰۲۱                  شماره تماس داخلی: ۲۰۴۴

 

 

 

 

 


 

 

 

 

کارشناس واحد پایش و نظارت مجتمع : فاطمه کاظمی شلمانی

مدرک تحصیلی: 

 

 

 

 


کارشناس واحد پایش و نظارت مجتمع :

الهام عمادی پرند

مدرک تحصیلی: 

 

 

رایانامه واحد :  ikhc.nezaratdarman@gmail.com

شماره تماس مستقیم: ۶۶۹۲۳۸۹۴- ۰۲۱                  شماره تماس داخلی: ۲۰۴۴                         شماره فکس: ۶۶۹۲۳۸۹۴- ۰۲۱

 

 


 

 

مروری بر شرح وظایف واحد:

 

⇐ تهیه، تدوین و نظارت بر اجرای راهنماهای بالینی و بهینه سازی فرآیندهای درمانی

⇐ بازنگری فرآیند های رسیدگی به شکایات مراجعین، آنالیز شکوائیه های واصله و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

⇐ بازنگری ساختار اجرایی کمیته های مرگ و میر و نظارت دقیق بر اجرای مصوبات این کمیته ها

⇐ اهتمام جدی به مقوله تعیین تکلیف بیماران و تسریع فرآیندهای مربوطه

⇐ شناسایی عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار و اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت آنها

⇐ انجام نظرسنجی های پیوسته از بیماران ، همراهان و پرسنل و اجرای نتایج حاصله از نظرسنجی های مذکور و تشکیل جلسات مرتبط

⇐ نظارت بر اجرای کلیه دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت و مجتمع و ارائه بازخورد از نحوه اجرای دستورالعمل های مذکور

⇐ نظارت مؤثر بر نحوه انجام فرآیندهای درمانی مثل ویزیت ها و مشاوره ها و پروسیجرهای درمانی

⇐ نظارت بر فرآیندهای درمانی و خدمت رسانی در اورژانس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

⇐ نظارت بر ثبت صحیح خدمات ارائه شده در کل مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

 


 

شوراها، کمیته و کارگروه های واحد:

 

⇐ کمیته مرگ و میر پره ناتال
⇐ کمیته مرگ و میر بخش های داخلی
⇐ کمیته مرگ و میر ICU ها و اتاق عمل ها
⇐ کمیته مرگ و میر اورژانس
⇐ کمیته مرگ و میر جراحی
⇐ کمیته اصلی مرگ و میر مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)
⇐ کمیته فیدبک مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)
⇐ کمیته بازدید مدیریتی ایمنی بیمار
⇐ کمیته ایمنی بیمار
⇐ کارگروه آموزشی مشترک معاونت درمان و معاونت امور دانشگاهی