مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

مدیریت اطلاعات سلامت

 

 

رئیس : ماندانا معدنی
مدرک تحصیلی : کارشناس آمار و مدارک پزشکی
پست الکترونیک:

شماره تماس مستقیم :   ۶۱۱۹۲۰۳۹-۰۲۱                           شماره تماس داخلی :   ۲۰۳۹

 


 

مرور بر شرح وظایف واحد: