مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

اداره خدمات آموزشی و دانشجویی

 

واحد خدمات آموزشی و امور دانشجویی مجتمع مکانی است که عهده دار انجام امور اداری-آموزشی فراگیران از هنگام ورود به بیمارستان تا پایان دوره آنان می باشد. این قسمت از سال ۱۳۶۵ معاونت آموزشی در بیمارستان راه اندازی گردیده و هم اکنون نیز زیر نظر معاونت اموردانشگاهی مجتمع انجام وظیفه می نماید.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در اینجا کلیک کنید.