مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

مدیریت برنامه ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد

 

 

مدیر  : دکتر محمد علی سورکی

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی مالی دانشگاه قزوین

فوق لیسانس مدیریت مالی دانشگاه تهران

لیسانس مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) دانشگاه ساری

 

 

 

 

 


 

مسئول دفتر: علی پیروزی      شماره تماس مستقیم:        ۶۶۵۸۱۶۰۲  – ۶۱۱۹۲۷۱۳  – ۰۲۱             شماره تماس داخلی:  ۲۷۱۳

 


 

مروری بر شرح وظایف مدیریت:

 

⇐ تهیه وتنظیم بودجه پیشنهادی براساس سیاستها وضوابط دانشگاه

⇐ انجام مطالعات و اقدامات لازم درزمینه روشهای نوین سازماندهی منابع مالی درجهت نیل به هدف نهائی بیمارستان

⇐ مطالعه وتحلیل روشهای کاهش هزینه ها

⇐ مطالعه و بررسی بهبود روشها و بازده منابع موجود

⇐ بررسی برنامه ها و طرح های پیشنهادی واحدهای تابعه و تطبیق آن با  برنامه های کلان بیمارستان

⇐ تهیه و تنظیم بودجه سالانه واحدها و پایش نحوه اجرا

⇐ ابلاغ بودجه مصوب یکساله  به هریک از واحد های تابعه درقالب تفاهم نامه

⇐ نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدها وارائه گزارشات فصلی

⇐ توزیع و مدیریت منابع و اعتبارات دانشگاه برحسب برنامه ها، فعالیت ها و مراکز هزینه و ابلاغ تخصیص های دوره ای به واحدها

⇐ هماهنگی امور مربوط به تدوین بودجه تفصیلی برای یکسال مالی با توجه به اهداف دانشگاه و نیازهای اساسی واحدهای مختلف

⇐ مطالعه بخشنامه ها، موافقت نامه ها، دستورالعمل ها و آئین نامه ها و تطبیق آن با برنامه های استراتژیک و عملیاتی دانشگاه

⇐ تنظیم ضوابط اجرایی بودجه و انضباط مالی و ابلاغ به واحدهای تابعه

 


 

سوابق کاری:

 

⇐ کارشناس مسئول فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مازندران

⇐ مسئول رایانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران

⇐ معاون مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

⇐ مدیر مالی و اداری شرکت برکت تل وابسته به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)

⇐ مدیر فناوری اطلاعات مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

⇐ مدیر برنامه ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)