مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

آشنایی با مجمع

 

 

 

 

 

مجمع خیرین مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، به عنوان یک سازمان مردم نهاد می باشد و کلیه فعالیتهای آن غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیر دولتی بوده و در موضوع تجهیزات پزشکی پروژه های عمرانی و هزینه های درمانی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید و مطابق اساسنامه مربوطه مدیریت می شود. این مجمع با هدف فراهم آمدن امکان شناسایی و سامان دهی خیرین فعال در امر سلامت و برنامه ریزی برای بهره گیری صحیح از کمک ها و مشارکت های مردمی و هدایت این کمک ها  به اولویت ها ی مجتمع در حوزه درمان فعالیت خود را اغاز نموده است..