مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

حوزه ریاست کلینیک ویژه استاد دکتر یلدا

 

 

 

رئیس کلینیک ویژه استاد دکتر یلدا: دکتر مریم عدالتی فرد

مدرک تحصیلی: متخصص داخلی و فوق تخصص ریه

مرتبه ی علمی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 


 

مدیر  کلینیک ویژه استاد دکتر یلدا: لیلا محمداسماعیلی

مدرک تحصیلی:

شماره تماس مستقیم: ۶۱۱۹۲۹۹۸ – ۰۲۱                       شماره تماس داخلی: ۲۹۹۸

 

 

شماره تماس اطلاعات کلینیک : ۶۱۱۹۳۰۲۰۶۱۱۹۳۰۲۱۶۱۱۹۲۹۸۶۶۱۱۹۲۹۸۷