مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

رسالت، چشم انداز و ارزشها

رسالت ما

 

ارائه برترین خدمات تشخیصی، درمانی، آموزشی و پژوهشی اثربخش با بهره گیری از نیروی انسانی مجرب و کارآمد در سطح کشور

 

 

 


 

 

چشم انداز ما

 

پیشرو و قابل اعتماد در ارائه خدمات تشخیصی، درمانی، آموزشی و پژوهشی نوین در سطح کشور

 

 

 


 

 

 

ارزش های ما

 

◊حفظ کرامت انسانی
◊خلاقیت و نوآوری
◊پاسخگویی مدیران و کارکنان
◊ارتقای مستمر کیفیت
◊تلاش و مدیریت جهادی
◊توانمندی سازی
◊مشارکت و کارتیمی