مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

راهنمای نوبت دهی تلفنی

 

 

مراحل دریافت نوبت تلفنی درمانگاه

 

◄ شما می توانید علاوه بر دریافت نوبت از سامانه اینترنتی، از طریق سامانه تلفن گویا به شماره ۶۷۳۹۵۵۵۵-۰۲۱ جهت رزرو نوبت از هریک از مراکز بیمارستانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) به شرح ذیل اقدام نمایید.
۱. بیمارستان انستیتو کانسر
۲. بیمارستان امام خمینی
۳. بیمارستان ولیعصر

 

جهت دریافت نوبت درمانگاه از کلینیک ویژه یلدا مجتمع از طریق تلفن به دو روش می توانید اقدام نمایید:

◄ شما می توانید علاوه بر دریافت نوبت از سامانه اینترنتی، از طریق سامانه تلفن گویا به شماره ۶۷۳۹۵۵۵۶-۰۲۱ جهت رزرو نوبت از درمانگاههای کلینیک ویژه استاد یلدا به شرح ذیل اقدام نمایید.