مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه ناباروری

 

 

مکان درمانگاه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره): ساختمان ولیعصر ۲

 

مکان درمانگاه در کلینیک استاد دکتر یلدا: انتهای بلوار کشاورز- خارج از مجتمع بیمارستانی -طبقه سوم

 

نوبت دهی درمانگاه: تلفنی – حضوری – اینترنتی      روزهای ویزیت: شنبه لغایت چهارشنبه               ساعت کار درمانگاه: ۱۲-۸

 

تلفن تماس جهت نوبت  دهی:   

مجتمع بیمارستانی: ۶۱۱۹۲۰۴۹-۰۲۱                           کلینیک استاد دکتر یلدا: ۴۵۶۱۷۷۷۸ — ۶۱۱۹۲۹۹۲-۶۱۱۹۲۹۹۳- ۰۲۱

 

 


 

 

 

دکتر بتول حسینی رشیدی

دکتر بتول حسینی رشیدی

فلوشیپ نازایی
استاد
نوبت دهی: تلفنی- حضوری
تلفن تماس :۶۱۱۹۲۰۴۹

دکتر انسیه شاهرخ تهرانی نژاد

دکتر انسیه شاهرخ تهرانی نژاد

فلوشیپ لاپاراسکوپی وIVF
دانشیار
نوبت دهی: تلفنی- حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۰۴۹

دکتر اعظم طرفداری

دکتر اعظم طرفداری

فلوشیپ ناباروری
دانشیار
نوبت دهی: تلفنی- حضوری
تلفن تماس:۶۱۱۹۲۰۴۹-۶۱۱۹۲۲۷۱-۶۱۱۹۲۲۵۰

دکتر فاطمه کیخا

دکتر فاطمه کیخا

فلوشیپ نازایی و IVF
استادیار
نوبت دهی: تلفنی- حضوری
تلفن تماس: ۶۱۱۹۲۰۴۹